JÁVORKA csaba

 

JÁVORKA-TITKOK II.

jelentéstartalmak

Kertész Károly szerint

 

Kertész Károly (kertkar@freemail.hu)
2016-04-13 10:00:01
Tisztelt Művész Úr!
Több éve figyelemmel kísérem munkásságát. Nagyon tetszenek a festményei, gyönyörűek, érzelmekre és gondolatokra egyaránt hatnak. Azért írok, mert meg szeretném osztani Önnel és másokkal a z egyik gondolatomat. 
Ahogy nézem a képeit, elcsodálkozom, hogy milyen asszociatívek, jelentésekben milyen gazdagok , hány és hány jelentésárnyalat jön elő sorban, egymás után.
Egyre jobban meg vagyok győződve arról, hogy a Jávorka- képek némelyike annyi titkot és felfedezni valót rejt magában, hogy egy egész emberöltő sem elegendő az összes felfedéséhez. Már akinek van a tulajdonában ilyen.
Kiválasztottam hát egy festményt a sok közül, és semmi mást nem tettem, csak kinagyítottam annak egyes részleteit. Elég sok részletet választottam, de szeretném rögtön hozzátenni, mindegyiket továbbiakra kellene bontani újra és újra. Az is érdekes, hogy mindegyik akár külön képként is megállná a helyét.
Nem fűzök hozzájuk magyarázatot, mindenkinek magának kellene azt megtenni……
Ha végignézik ezt a képsorozatot, sok titokra fény derülhet, de talán nem elégre…..
Jó nézelődést kívánok. 
Sajnos nem tudtam ide beilleszteni a fotókat, a vendégkönyvön kívül sem tehetem. Ezért elküldöm Önnek e-mailben. Kérem, tegye fel az írásomhoz őket, hadd tudják minél többen megnézni őket.

 KATARSIS

 olaj, vászon, 80x100 cm, 2015

 

 JÁVORKA TITKOK I.

arányok, kompozícók

                                                                                                  Szentjóbi Attila szerint

JÁVORKA –TITKOK

 1. Az első felfedezés                                          A Jávorka- képek mind azonnal megfognak (szerintem mindenkit), hiszen egyszerűen gyönyörűek. Ez az első hatás. 

Ezek a festmények a valóságot  ábrázolják, de szuverén módon. Nem a szem által  lefotózott felszínt, hanem a valóság mélyére hatolnak A valóság titkait kutatják, úgy, ahogy Jávorka Csaba látja, és senki más. Ezt a titkot próbálja meg a festő megjeleníteni a képein közvetíteni felénk . Ezeket nem csak én vettem észre, hanem sokan és a festő is tett hasonló nyilatkozatokat.

 1. A kompozíció soha nem beállított és végleges. Jávorka Csaba több helyen kifejtette már, hogy  képeiben  a kavargó mozgó valóságból kimetsz egy darabot, amennyi éppen ráfér a vászonra, de ábrázolásuk olyan, hogy a vásznon kívül is folytatódnak, és ezek olyan ábrázolások, amik  bármikor megváltozhatnak, elmozdulhatnak, hisz nincs bennük egy állandó pont. Minden mozgásban van.
 2. Egyenes vonal, derékszög, hegyesszög nem, alig található ezekben a képekben. Ívek, gömbformák, spirálok az uralkodók.
 3. Szinte sejtszerű építkezés és ábrázolás a jellemzőjük.
 4. Nincsenek tiszta alapszínek,  átmennek egymásba, néha lazúrosan selymes hatásúak, néha, határozottabbak, de kevert színek.  Tetszetős színek. 
 5. Sorolni lehetne még a jellemző vonásokat, de ennyi talán elegendő, hisz ennyi már érzékelteti, hogy szuverén festői világról van szó, ami egyedülálló, nem sorolható egykönnyen  a klasszikus, vagy divatos stílusokba. Ez Jávorka stílus. A festő ezt ki is fejtette egy kiállítási megnyitón. „Ezeket a képeket így, ilyen tartalommal, ilyen formákkal, ilyen ecsetkezeléssel, ilyen színekkel és ilyen kompozíciókban  CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ÉN TUDOM MEGFESTENI AZ EGÉSZ VILÁGON. SENKI MÁS. EZ NEM SEMMI”

Amikor a festményeket nézegetve mindezeket végiggondoltam (már sokszor egymás után),, akkor az egyik képen felfedeztem valamit, ami egészen felvillanyozott. Ez a kép a PORBÓL LETTÉL című kisméretű festmény.….

Tényleg gyönyörű kép, igaz rá mindaz, amit eddig leírtam. egy dologban talán nem egészen. Ebben a képben a színek kicsit tisztábbak a megszokottnál. 

Néztem a kompozíciót és a kimásolt képre rárajzoltam  az alapkompozíció első szerkezeti vonalát.

Ahogy azonban nézegettem a képet, figyelve a tartalmára is. Porból lettél. Bibliát idézi, az elmúlást a születést, és a halált,  de az újjászületést . És ez ÖRÖK. És akkor bevillant nekem a JIN ÉS JANG  képe. Ránéztem a kompozíciós vonalamra és felfedeztem ebben a festményben ugyanezt. ( Rajzom kicsit csúnyácska és nem pontos, de nem is ez a lényeg). Rájöttem igaza van a festőnek a vászonnak vége van, de a képnek nincs.

Lehet, hogy ezt mások is felfedezték már, de én ettől boldog voltam. Hát ezért van olyan nagy hatással ez a kisméretű kép az emberre, mert ha nem is tudatosul a nézőben a JIN és JANG , akkor is tudatalatt valahol jelen van, és hat a gondolatokra, az érzelmekre. EZ TEHÁT ENNEK A KÉPNEK A NAGY TITKA. A TELJESSÉGET ÁBRÁZOLJA.  És én felfedeztem ebben a képben ezt a titkot. Csak azt nem tudom, a festő részéről tudatos volt-e  ez, vagy sem. Igen jól látják: JIN és JANG. A teljesség.

 

Bizonyára merész állítás, de gondoljuk csak végig:

a JÁVORKA KÉPEK ÜZENETET HORDOZNAK.....valami NEM EVILÁGIT

 

 2. A TÖBBI FELFEDEZÉSBŐL NÉHÁNY

 

A következő kép a SORSFORDÍTÓK. az előzővel ellentétben nagyméretű és tartalmilagnagyon komoly kérdésekkel foglalkozik.

A képben nagy ellentétek feszülnek egymásnak (tartalmi  és formai tekintetben is). A végső hatás mégis harmonikus .  Ez szerintem a következőknek köszönhető:

 1. Alapkompozíció az aranymetszésre (és szimmetriára is) építkezik.
 2. A formák nem állnak élesen szemben egymással.  A lágy, íves formák, madármotívumok a harmóniát erősítik.
 3. A színekben sem éles az ellentét. Ez is a harmóniát erősíti.

Pedig nem kis dolgokról van itt szó. Egyes embercsoportok , vagy akár az emberiségnek sorsfordító küzdelméről.

A tartalom szoros összefüggésben van az említettekkel. A kompozíciós erővonalak berajzolása után egyértelmű, hogy  a tartalmi jegyek elkülönülnek, illetve súlypontozódnak.

Az aranymetszés  (szerintem) függőleges (de a  vízszintes irányban is) bejelölt erővonalai ugyanezt erősítik.

A kép jobb oldalán feltörekvő  sötét angyalforma magát a sátánt hordozza (ördögfej) ám ebből születőben van két összetartozó fehér alak.

A vízszintes kompozíciós erővonal ezt metszi ketté, valamint  e vonalon továbbhaladva egy gyermekalakot is.  (A szinte középpontban elhelyezkedő  védelmet kapott embercsoportból fehérlik ki többedmagával).

 A kép bal oldalán ugyanez a (láthatatlan) vonal kiemel egy szemformát .  (A kép bal felső részén a madarak által létrehozott szemforma) .  És egyben elkülöníti a kép bal alsó részén összegyűlt embertömeget. (Ők a sötét erők fogságából szabadulni akarnak)

Ha berajzoljuk a szimmetrikus erővonalakat, akkor ugyanez az elkülönítés megfigyelhető, de erőteljes hangsúlyt kap a védett embercsoport. Akiknek talán sikerül a sorsfordítás . Ez alulról a felfelé törő fehér madártól indul . A madarak, mintegy bárkát alkotva, a szárnyaikkal  védelmükbe veszik az embereket.

Sokat lehet még erről a képről írni, de a kép titkai lassan lelepleződnek.  

 

 A következő nagyon izgalmas kompozíció a GORGO címet viseli

A kép ugyanazzal a problematikával foglalkozik, mint az előbbiek: JÓ és ROSSZ az emberben. Ezen a képen is a madármotívumok uralkodnak. Nem adja könnyen magát a felfedezés, de a képen maga a sátán rajzolódik ki két fejjel.

A kettős fej, VÉ alakban  mintegy kettéhasad, és feltör belőle mindaz, ami a tőle való szabadulást akarja.

A kép jobb oldalán a  sátánarc egy szenvedő emebarcot készül szétmarcangolni-

 A szenvedő emberarc vörös foltja hangsúlyos, körbe tekergő kígyómadarak, madárkukacok által rajzolódik ki.

A kép alsó részében a sötét erők az uralkodók, míg a  felső része megnyugszik , a madarak is nyugodtak, színekben világosodnak. Az igazi mennyei világtól ez még mesze van, jelzi ezt pl. egy általam felfedezett cápamadár is. A függőleges irányban a jelzésszerű keresztrefeszített-motívum és az ördögmadár aranymetszésben van. Hát ezek tehetnek arról, hogy a nyugtalan szenvedélyes kép valójában harmóniábvan oldódik fel, mert megteremtődött a belső képi egyensúly.

Felkiáltunk: gyönyörű. csak utána döbbenünk rá, hogy ez maga a pokol, de végén megint azt mondjuk, hogy gyönyörű.  

Nagyon sok különleges jelentést hordozó elem figyelhető meg még a képen. Szintze mindenkinek jut felfedezni való.

A SZIRÉNEK című kép izgalmas kompozíciója. Elsőre egyszerű sátorkompozíció. Aranymetszésben a két szirén, és az ördögfej. . Az ördögfej a férfi szimbólumhoz kapcsolódik. A női szimbólum a hangsúlyozottabb, aranymetszésben van..  Még néhány érdekesség: a teljes kitárulkozású nőiség mellett  a férfi-jelkép nem merev fallosz-motívum. Organikus formákból bukkan elő és az egyik szirén tartja a karmai között. A két motívum cseppalakban komponált és a madarak is. Fölötte egy női hátakt-torzó rajzolódik ki. A szirének szerepet játszanak, merthisz maszkot viselnek. A madarak színes világa a csábítást idézi. Sorolhatnám továb, de gondolom ennyi elég.

Ezeken a példákon szerintem  fraktálokra komponált képeket láthatunk.  Ezeken is az aranymetszés biztosítja a képi egyensúlyt

 3. EGY ÚJABB FELFEDEZÉS

 

A JÁVORKA FESTMÉNYEK JELENTŐS RÉSZE SZÁMOMRA A FRAKTÁLOK VILÁGÁT IDÉZI. Ez már a fenti képekben is többségében jelen van. Ez bizony FKRAKTÁLVILÁG. Ne  számítógéppel pontosan szerkesztett unalmas fraktálokra gonndoljunk, hanem élő, lüktető fraktálvilágra. És ebben a világban is jelen van a belső egyensúlyteremtő aranymetszés nagyon sok esetben.  Sajnos nem értek a fraktálokhoz, de annyira igen, hogy észrevegyem jelenlétüket.Elemzésre azonban nem vállalkozom. Hátha valaki ért hozzá és megmondja, bizonyítja, igazam van-e vagy nincs. Arra felhívom a figyelmet, hogy a fraktálok is akkor nyílnak meg nekünk, ha nem csak addig látjuk a képet, ameddig a vászon méretei engedik, hanem azon túl is. Csak két összeállítást teszek közzé. Hátha valaki elemzésre is vállalkozik egy-egy képnél.

FRAKTÁLOK

Szerintem ezek fraktálok..Ebben a fraktálvilágban a képi egyensúlyt az aranymetszés biztosítja

Vendégkönyv

Ezt a vendégkönyvet azért helyeztem el ide, mert több észrevételt kaptam az alábbi gondolatokkal kapcsolatban. Kérlek, ha van véleményed, oszd meg velem (velünk). (az e-mail cím megadása  nem kötelező)

 • Jánosa Zsolt
  2018-01-07 14:11:31
  Ámulva olvasom Szentjóbi úr gondolatait. Mint az Ön festői munkásságának csodálója, minden szavával egyetértek. Ez a festészet nem csak csodálatos, de egyedülálló és üzenete van a világ számára.
 • Szentjóbi Attila
  2016-04-13 10:10:26
  Tisztelt Művész Úr!
  Nem ismerjük egymást, illetve én sokat tudok Önről, mert festményei elbűvölnek.
  Érdekes dolgokra jöttem rá az Ön festményit vizsgálva, és ezeket a felfedezéseket osztanám meg Önnel. azért Önnel, mert műélvező vagyok elsősorban és műértő csak sokadik sorban. Ezért nem teljes elemzéseket készítettem az Ön festményeiről, hanem csupán felvetettem gondolatokat. Kérdezhetné, miért nem osztom meg ezeket a nyilvánossággal, miért csupán önnel.
  Fantasztikus dolgokat tapasztaltam, de lehet, hogy észrevételeim egyszerűen butaságok. Hangsúlyozom, nem vagyok jártas a képi kompozíciók szakszerű vizsgálatában. Csak megragadtak ezek a festmények, érzem, hogy különleges hatásuk van, és tapasztaltam, hogy nem csak rám, és ezért elkezdtem kutatni, mitől is van ez. Van e valami megfogható magyarázata ennek a hatásnak? Keresni kezdtem az Ön képeiben rejlő titkokat és szerettem volna feltárni azokat. Jutottam valameddig, és ezt most szeretném most Önnel megosztani. Nyilvánosságra hozhatja írásomat, de kérem, keressen hozzáértő embereket, akik vagy bizonyítani tudják igazamat, vagy annak az ellenkezőjét.
  Amint készen leszek újabb felismerésekkel,. azt folyamatosan közölni fogom Önnel.
  Nem fogalmazok jól, ezért kellene az ön ismerősei közül valaki, aki az általam felvetetetteket összefogottan szakszerűen, mégis olvasmányosan megfogalmazza és akkor egyszer közzé is tehetjük, vagy ki is adhatjuk egy könyvben a teljes elemzéseket.
  Mellékelem tehát az írásomat.
  Őszinte tisztelője:
  Szentjóbi Attila
 • Kovács Ferenc
  2016-01-14 19:59:04
  Láttam, közzétette, amit írtam. Nem akartam én Önt megbántani, csak rosszul fejeztem ki magam. Nem elmeháborodottságra gondoltam, hanem arra, az ön kezét sokszor nem földi erők irányítják. Ezt jó értelembe vegye.Kérem.
 • Kovács Ferenc
  2016-01-06 14:45:18
  Nem értek hozzá nagyon. biztosan igy van, ahogy itt olvasom. A képek többsége tetszik is. Nagyon hatásosak, a szinek is gyönyörűek. Egy megjegyzésem azonban van. Sokszor hiányolom a harmóniát. Az utolsó két kép például nem harmonikus. Normális ember nem fest ilyeneket. Ezek egy meggyötört lélek vagy megbomlott agy termékei.
 • Sárkány Sándor
  2015-12-08 20:51:24
  KÉPELEMZÉSEK? HADD LEGYENEK! NEKEM TETSZENEK.
  Nahát! - végre egy lényegre törő, fantáziát bizsergető képelemzés. Nekem így elsőre kimondottan tetszik a dolog. Mindenképpen érdemes még néhányat lépni ezen a gondolatmeneten, abban a reményben, hogy talán közelebb kerülhetünk az igazsághoz.
  Aranymetszés, fraktálok és keleti egyensúly-szimbólum? Igen. Lehet némi létalapja ennek a felfedezésnek.
  Ha akarom, képes vagyok látni az elemzésben felsorakoztatott jelenségeket, mert lényegesen könnyebb úgy fókuszálni, ha már tudjuk mit kellene látnunk. Engem azonban sokkal inkább foglalkoztatnak az ösztönszerű ívekbe zárt formák, melyek feszesre hangolt drámát, máskor harmóniát teremtő alakokat teremtenek. Az ösztönös dolgokra gyakran lehet magyarázatot találni, mert a lélek dolgaitól nemigen függetlenítheti el magát az alkotó. Festett világában önkéntelenül is meztelenre vetkőzik a szemlélődő előtt.
  Azon kevesek, akik valamiféle belső kényszertől vezérelve képesek a dolgok legmélyéig leásni, különféle minőségű és tartalmú válaszokat találhatnak. Hogy milyeneket, az mindenképpen az egyén fantáziavilágától, érzelmi beállítottságától, hitrendszerétől, és nem kis mértékben, nyitottságától függ.
  Képelemzésből bizonyára rosszul vizsgáznék, de ösztöneimre hallgatva azt gondolom, hogy Jávorka Csaba barátom formavilága semmiképpen sem szólhat a fraktálok világáról. Már csak azért sem, mert a 21. század kottájából olvasó, pedagógiai pályáról érkezett Wägnerista festő, nem tűnődhet matematikai képletekbe foglalható fraktálokon, de folyamatosan tépelődhet a teremtés, az újjászületés, a létezés körforgásának misztériumán.
  Nem számolgat matematikai képleteket, - hogy egy adott ív után milyennek kellene következni, amit aztán bizonyos csökkenési, vagy növekedési ütemben továbbiak követhetnek a jól kitalált séma szerint, mert azokat, aranymetszés szabályához hasonlatosan, harmonikusnak látja a szem.
  Jávorka Csaba íveit az ösztönök sodrásai formálják, és színvilága is hasonlóképpen alakul.
  Számos esetben akarva-akaratlanul, mindenféle tervezettséget nélkülözve, más természetű ívet húz képzelete, és gyakran már az ecsetek is hígítóban áznak, mire feltűnik, hogy lényeges elemek önmaguktól aranymetszésbe kerültek, a kép aktuális szerkezeti vonalai mentén, vagy azok által behatárolt területen hangsúlyos képi elemek álltak egységbe.
  Elemezzünk, mert elemezni érdemes! Az elemzés látni tanítja a műélvezőt. Gazdagítja fantáziavilágát, nyitogatja a lelkét, és előbb-utóbb, valamiféle bölcsességre is megtanít.
  Ha másra nem, arra mindenképpen, hogyan vegyük észre az embert. A gondolkodót, a tépelődőt, az elbizonytalanodót, a bizakodót.

  Sárkány Sándor - egy tépelődő műélvező
 • Rab Ráby
  2015-12-08 20:49:30
  Figyusz művészkém. Ez töbnyire hülyeség . Nehogy már bedőlj neki,.
 • Kulcsár Marianna
  2015-12-07 21:51:24
  Én sem értek a műelemzéshez. Szerintem van abban valami amit Szentjobi Attila írt. Az biztos, hogy ezeknek a képeknek titkai vannak. Remélem megosztja művész úr a facebook-oldalán is, mert erről sok embernek kellene tudnia. Kellene, hogy sokan gondolkozzanak el és még több titkot fedezzenek fel ezekben a varázslatos képekben.Drukkolok érte és várom, az újabb felfedezéseket.
 • Kulcsár Marianna (makulcs@t-online.hu)
  2015-12-07 21:33:04
  Én sem értek a műelemzéshez. Szerintem van abban valami amit Szentjobi Attila írt. Az biztos, hogy ezeknek a képeknek titkai vannak. Remélem megosztja művész úr a facebook-oldalán is, mert erről sok embernek kellene tudnia. Kellene, hogy sokan gondolkozzanak el és még több titkot fedezzenek fel ezekben a varázslatos képekben.Drukkolok érte és várom, az újabb felfedezéseket.
 • Kalivoda István (kalivi64@freemail.hu)
  2015-12-06 19:19:39
  Mivel többször megszólaltam már képei kapcsán, tudja rólam, hogy nagyra értékelem őket. Elolvastam és sok igazsága van annak, aki írta, de azt hiszem, hogy ezeket szinte minden festménynél ki lehet mutatni,. Minden festménynek egyensúlya van., mert attól lesz tetszetős.Én óvatosan kezelném ezt, nem adnák nagy jelentőséget neki. Egy rajongója jót akart szerintem.